Sloopwerken

Voor sloopwerkzaamheden hanteert J.S. Prins B.V. hetzelfde verhuurconcept.

Rups graafmachines uitgebreid met extra functies die het mogelijk maken de sloopwerkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Gezien de jaren lange ervaring en we niet alles in standaarden kunnen ‘gieten’ denken we graag mee als er maatwerk van toepassing is. Het machinepark bestaat uit 20 tot 55 ton rups machines. De firma Prins werkt graag met u samen om het gewenste eindresultaat te behalen.

 

J.S. Prins B.V. heeft veilig werken hoog in het vaandel, de gezondheid van de medewerkers en houdt rekening met het milieu.vca-vol

Waarom? Wij en U als opdrachtgever willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet u aan welke eisen er bij J.S. Prins B.V. worden voldaan.

Wat houdt VOL-VCA in? De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.